Насловна Вести Промоција на книгата „За глобализацијата“ од Џорџ Сорос

Промоција на книгата „За глобализацијата“ од Џорџ Сорос

Во организација Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) на 23 април, во ГЕМ клубот беше промовирно македонското издание на книгата на Џорџ Сорос „За глобализацијата“. Книгата, изворно објавена во 2002 година, не е само отворена критика на сеуште постоечките проблеми и прашања во функционирањето на глобалниот капитализам, туку дава и практични предлози за поставување на глабалниот капитализам на постабилна и поправична основа тргнувајќи од идејата дека глобализацијата е асиметрична, односно политиката во процесот на глобализација заостанува зад економијата.

Отворајќи ја промоцијата, извршниот директор на ФООМ, Владимир Милчин, наброи неколку интересни причини за преведувањето и објавувањето на публикацијата. Една од причините е недостатокот на слична литература и надворешни мислења кои ќе ни помогнат да ја согледаме и од друг агол македонската економска состојба, но и потребата од запознавање на македонската јавност со ставовите на Сорос, кој во Македонија неаргументирано се критикува како „мозок на глобализацијата“. Правејќи паралела со се почестите напади врз филантропијата на Сорос, Милчин посочи на делови од книгата во кои авторот пластично детектира пет главни дефекти во традиционалниот начин на давање финансиска помош, која според него повеќе им служи на интересите на донаторите отколку на интересите на оние кои ги примаат донациите. Милчин го нагласи ставот на Сорос дека мрежата фондации кои тој ги финасира постои за да им помага на малцинствата, национални, верски, политички, и сите останати.

Професорот на Американскиот колеџ во Скопје, Стево Пендаровски, се осврна на политичкиот аспект во книгата, согласуваќи се со ставот на авторот дека политичките институции се развиваат многу побавно од меѓународните финаниски пазари, што е еден од основните проблеми на процесот на гобализација, или како што нагласи Пандаровски „Политиката остана локална, а пазарот стана глобален“. Тој исто така се согласи со барањата на Џорџ Сорос, до меѓународните институции, за т.н. морално владеење. Давајќи пример, кој се почесто се користи како изговор и кај нас, Пандароски нагласи: „Кога економијата се развива добро во една држава никој не вели дека тоа е резултат и на позитивниот развој на глобалните економски процеси, но кога оди лошо, веднаш како причина се нагласува светската економска криза“. Пандаровски исто така го дели ставот на Џорџ Сорос дека меѓународните институции не треба да даваат финансиски позајмици на државите без претходна проценка на внатрешната политичка волја.

Абдулменаф Беџети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, осврнувајќи се на книгата од економски аспект, нагласи дека Сорос предупредува, многу порано од други економски аналитичари, за ризиците од појава на светска економска криза, која од 2007 година го тресе глабалниот пазар. За Беџети, книгата не е значајна само заради критиките што ги упатува, туку пред се заради решенијата кои ги нуди, т.н. нови инструменти на глобализацијата. Како пример за неконзистентност во функционирањето на меѓународните инситуции, Беџети го посочи односот меѓу Светската Банка и Македонија: „Последната позајмица, Светската Банка и ја дава на Мекедонија без економска и политичка проценка, и дава пари на една неодговорна Влада, која во 2006 година, за да покаже кредибилитет, плаќаше пенали оти пред време го врати кредитот од Светска Банка.“

Од оваа книга е јасно дека за Сорос глобализацијата не е едноставен економски потфат кој по автоматизам ќе доведе до општествен и политички напредок, па оттука и неговото залагање за јакнење на глобалните политички и општествени институции.

vozivo.mk
 

Најави