Како етички да се известува за „регистарот за педофили“?

Среда, 29 Мај 2013 00:00
Печати
Жарко Трајаноски

Новинар(к)ите треба да бидат многу внимателни кога известуваат за сексуално насилство врз деца. Во минатата анализа, укажавме дека од новинар(к)ите се очекува „да ги истражуваат случаите на сексуално насилство и сексуално искористување на децата, но и да ги почитуваат стандардите на етичкото новинарство“.

29.05.2013

http://www.okno.mk/node/28586