Пропагандната „Империја“

Петок, 15 Март 2013 00:00
Печати
Жарко Трајаноски

Етичкото новинарство е неспоиво со партиската пропаганда. Претворањето на медиумите во пропагандни мегафони на владејачката партија е неспоиво со демократијата и слободата на печатот. Поистоветувањето на новинарството со пропагандата е карактеристика на тоталитарните режими, а не на демократиите.

15.03.2013

http://www.plusinfo.mk/mislenje/793/Propagandnata-Imperija