Насловна Колумни Жарко Трајаноски Сексуалната приватност наспроти јавниот интерес

Сексуалната приватност наспроти јавниот интерес

Е-пошта Печати PDF
Жарко Трајаноски

Според Дирекцијата за заштита на личните податоци, сексуалната ориентација е личен податок, а податоците за сексуалниот живот спаѓаат во посебните категории на лични податоци за кои е предвидена посебна заштита. Законот за заштита на личните податоци овозможува „професионалното новинарство во согласност со етичките правила на оваа професија“ да врши обработка на лични податоци „само во случај ако јавниот интерес преовладува над приватниот интерес на субјектот на лични податоци“.

13.02.2013

http://www.okno.mk/node/25858