Насловна Колумни Жарко Трајаноски 100 години од „ослободувањето“ и „окупацијата“ на Скопје

100 години од „ослободувањето“ и „окупацијата“ на Скопје

Е-пошта Печати PDF
Жарко Трајаноски

Во програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 г., има најмногу 100-годишнини: 100 години од Албанското знаме; 100 години од формирањето на музичкиот оркестар „Zani i Maleve“; 100 години од именувањето на Мехмет Паша Дерала за прв министер за одбрана; 100 години од отворањето на првото приватно албанско училиште во општина Теарце; 100 години од формирањето на комитетот „Шпетими“; 100 години од склучувањето на Скопскиот договор меѓу Албанското движење и Османлиската власт; 100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски; 100 години од смртта на Пере Тошев; 100 години од раѓањето на Блажо Тодоровски – Чичето; 100 години од смртта на Добри Даскалов; 100 години од смртта на Тодор Лазаров.

24.02.2012

http://www.okno.mk/node/17361