Насловна Колумни Роберто Беличанец Стереотипи, нивната употреба и нивното зацврстување преку медиумите

Стереотипи, нивната употреба и нивното зацврстување преку медиумите

Е-пошта Печати PDF

Роберто Беличанец

Стереотипот претставува слика заснована на предрасуда или полувистина која му се придава на „другиот“ или себе си врз основа на припадност на група. Стереотипот може да биде позитивен или негативен, но речиси секогаш, кога ќе се примени на ниво на единка, е невистинит. Така, на пример, стереотипот – „Германците се организирани“ применет на единка која му припаѓа на германскиот народ, а е мрзлива и дезориентирана, се појавува како сосем погрешен.

09.07.2013

 http://www.plusinfo.mk/mislenje/943/Stereotipi-nivnata-upotreba-i-nivnoto-zacvrstuvanje-preku-mediumite