Насловна Колумни Роберто Беличанец Стеротипи, нивната употреба и нивното зацврстување преку медиумите

Стеротипи, нивната употреба и нивното зацврстување преку медиумите

Е-пошта Печати PDF
Роберто Беличанец

Стереотипот претставува слика заснована на предрасуда или полувистина која му се придава на „другиот“ или себе си врз основа на припадност на група. Стеротипот може да биде позитивен или негативен, но речиси секогаш, кога ќе се примени на ниво на единка е невиситнит. Така на пример – стереотипот – „Германците се организирани“ применет на единка која му припаѓа на германскиот народ, а е мрзлива и дезориентирана се појавува како потполно погрешен.

08.02.2012
http://www.okno.mk/node/16916