Насловна Колумни Никола Гелевски Европа: еволуција или еутаназија; пат или крчма крај патот?

Европа: еволуција или еутаназија; пат или крчма крај патот?

Е-пошта Печати PDF
Никола Гелевски

Иако Европската Унија е единствената реална среднорочна политичка опција за Република Македонија, сепак ќе треба да се чуваме од претераното идеализирање на Европа. Одредена доза на здрава скептичност - ионака повеќе од полезна кога станува збор за културно-политичките прашања - треба да задржиме на нашиот пат кон Европа. Тоа терапевтско одржување на сомнежите не значи дека го минираме европскиот проект; тоа повеќе значи дека се трудиме конструктивно да придонесеме кон тој проект. Се разбира, големи се омаловажувањата од надвор спрема нас; а и мала е нашата самодоверба. Сеедно, мислам дека придонесот на Македонија за комплексната европска приказна може да биде, па макар само во симболичка смисла, мошне значаен.

29.10.2013

http://okno.mk/node/32669