Плоштад

Е-пошта Печати PDF

Луѓето најлесно биваат срамно поразени ако ги мобилизираме за голема победа. Ако на сите страни фрлиме лажни лопати. Со толку многу лопати имаат шанси да не погребаат. Но, важно е дека нешто градиме. Власта гради грандиозни споменици веројатно за да ја маскира суровата реалност, која е еднаква на општата несреќа. Спомениците мора да бидат многу големи со цел луѓето да се чувствуваат многу мали, маргинални, незначајни, немоќни и инфериорни. Вообичаено, тоталитарните режими се тие што градат џиновски објекти со цел полесно да ги покорат луѓето.

Повеќе http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=2337&ArticleID=162393