Излет во Русија

Е-пошта Печати PDF
Ѓунер Исмаил

Од прочуените излети на Пастирот и дружината која,  кога ќе се смени власта, ќе се нарекуваат со кодно име  „Али Баба и 40...-те разбојници“, добивме како што е познато, а и ТУКА беше речено, една голема НУЛА, или по народски ДУПКА ОД ГЕВРЕКОТ! Освен нели резултатите на последниот ИЗЛЕТ ВО РУСИЈА од каде Пастирот се врати со ПОЗИТИВНИ РЕАКЦИИ!

24.06.2012

http://www.sky.mk/stav/25037-Колумна-на-Ѓунер-Исмаил-Излет-во-Русија.html