Јас сум демократ, ама не сакам да имам работа со другите!

Петок, 24 Февруари 2012 14:18
Печати
Фросина Ременски

Од психолошки аспект секој политички водач може да заврши во "цезаризам". Цезаризмот ја означува онаа појава кога политичкиот водач, по воспоставувањето и зацврстувањето на власта станува апсолутист и диктатор. Често водачите вешто се затскриваат зад демагошките фрази и демократските фасади. Цезаризмот е таква узурпација на власта во која се оди до уништување на довчерашните соработници и сите следбеници кои ќе се обидат да го критикуваат политичкиот водач.

24.02.2012

http://www.sky.mk/kolumna/15888-Колумна-на-Фросина-Ременски-Јас-сум-демократ,-ама-не-сакам-да-имам-работа-со-другите.html