Не ви е ли срам за еден глупав споменик да се крвиме?

Четврток, 12 Декември 2013 00:00
Печати
Бранко Героски

Веќе деценија и половина, голем дел од годината, живеам во Долна Матка. Запознав матчани, глумовци, шишевци, луѓе од Грчец и од многу други села во општина Сарај. Луѓе како луѓе, секаде ги има секакви. Но, факт е дека во Сарај се живее спокојно. Повремено има нервоза, но јас барем не паметам сериозни меѓуетнички инциденти. Дури и војната во 2001 година ја протеравме мирно, со многу страв, но без капка пролеана крв.

12.12.2013

http://www.plusinfo.mk/mislenje/1149/Ne-vi-e-li-sram-za-eden-glupav-spomenik-da-se-krvime