Настани во ГЕМ клуб

Настани во ГЕМ клуб
Настани одржани во ГЕМ клубот
  
 
Датум Наслов Место Град
26.10.2010 - 26.10.2010 Филм во ГЕМ ГЕМ клуб Скопје
27.10.2010 - 27.10.2010 Обука ГЕМ клуб Скопје
28.10.2010 - 28.10.2010 Зборно место #5 ГЕМ клуб Скопје
29.10.2010 - 29.10.2010 Обука ГЕМ клуб Скопје
02.11.2010 - 02.11.2010 Проекција на филм ГЕМ клуб Скопје
03.11.2010 - 03.11.2010 Дебата ГЕМ клуб Скопје
04.11.2010 - 04.11.2010 Зборно место #6 ГЕМ клуб Скопје
06.11.2010 - 06.11.2010 Обука ГЕМ клуб Скопје
08.11.2010 - 08.11.2010 Јакнење на капацитетите на Ромски Ресурсен центар ГЕМ клуб Скопје
09.11.2010 - 09.11.2010 Проекција на филмот „Читачот“ ГЕМ клуб Скопје
11.11.2010 - 11.11.2010 Зборно место #7: Архитектурата и тоталитаризмот ГЕМ клуб Скопје
12.11.2010 - 12.11.2010 9:00h - Човековите права во здравствената заштита ГЕМ клуб Скопје
12.11.2010 - 12.11.2010 17:00h - Јакнење на капацитетите на Ромски Ресурсен центар ГЕМ клуб Скопје
13.11.2010 - 13.11.2010 Изложба „Скопје радос ти ќе бидеш“ на Матеј Богдановски ГЕМ клуб Скопје
15.11.2010 - 15.11.2010 19:30h - Проекција на филм и дебата ГЕМ клуб Скопје

Страница 1 од 78