Насловна

Контакти за печатената публикација

Е-пошта Печати PDF

Канцеларии на ФИООМ
Програма за граѓанско општество

бул. „Јане Сандански“ 26/2-2
1000 Скопје
тел./факс: 02 2 403010

 

Поранешни Центри за поддршка на НВО

Град

Име на организацијата

Адреса

Струмица

Центар за одржлив развој “Порта”
Митко Николов, Ристо Стеванов

ул. „Благоја Јанков Мучето“ бб (дом на АРМ)
2400 Струмица

Ресен

Центар за поддршка на заедницата
Енгин Бахтијар и Гордана Тосковска

ул. „Христо Герасовски“ бб (старо кино)
7310 Ресен

Дебар

Центар за одржлив развој на заедницата
Шуип Марку и Гоце Љубиновски

ул. „Вељко Влаховиќ“ 13, п.фах. 40
1025 Дебар

Делчево

Регионален центар за застапување
Тереза Филобок и Тони Стоименоски

ул. „Методи Митевски-Брицо“ 17, п.фах 86
2320 Делчево

Неготино

Центар за локален развој АНТИГОНЕА
Роза Јаневска и Елеонора Настова Димова

ул. „Ленинова“ бб, (Саат Кула - детска градинка)
1440 Неготино

Кратово

ЗГ Регионален центар за одржлив развој
Борјанчо Мицевски и Јорданка Шапкалиска

ул. „Гоце Делчев“ 24
Кратово

Гевгелија

Регионален центар за одржлив развој
Катица Хаџи Николова и Лазе Трајков

ул. „Браќа Миладинови“ 37
Гевгелија

Струга

Здружение за развој и активизам „Аква”
Арбереша Влаши, Еди Кела и Димитри Голабоски

ул. „Владо Малески - Тале“ бб ( Пливалиште)
Струга

Кичево

ЗГ Центар за развој на заедницата
Елизабета Ристеска и Исмет Балажи

ул. „11 Септември” бб , зграда “Сушица”
6250 Кичево

Прилеп

Фондација за поддршка и развој
Александар Рибароски, Лидија Котеска и Горан Карапеевски

ул. „Цар Самоил” бб
Прилеп

Штип

Фондација за развој на локалната заедница
Невенка Лонгурова Гирова, Борис Шарковски и Виолета Ничева

ул. „Сремски фронт“ бб
(детска градинка Сончогледи, Сењак 4)
2000 Штип

Велес

Фондација за локален развој и демократија “ФОКУС”
Веса Шкортова и Диме Велев

ул. “Трајко Панов” бр. 22
1400 Велес